Balkong eller inte balkong – det är frågan

Balkong eller inte balkong – det är frågan
I Stockholm har det blossat upp en balkongbråk i kommunfullmäktige av Shakesperianska proportioner. Mot varandra står Folkpartiet – som vill ge färre tillstånd till balkongbygge – och Kristdemokraterna – som vill ge fler tillstånd.
Björn Ljung (FP) går i spetsen mot balkonger och lyfter framförallt fram faran med att förändra stadsbilden som är unik för Stockholm – och vilken skulle förstöras av för många balkongbyggen. Han anser att balkonger som väter ut mot gatan kategoriskt ska förbjudas. Det är inte stadsbyggnadsnämndes uppdrag att hjälpa till att trissa upp bostadspriserna ytterligare – genom att göra lägenheter mer exklusiva – utan att bevara Stockholms stadsbild.
Upptakten till bråket var att sjutton bostadsrättsägare på Norr Mälarstrand nekades bygglov för balkonger med utsikt mot vattnet samt att tre personer på Bergsgatan nekades att bygga takterrasser.
Kristdemokraten Erik Slottner tyckte att Björn Ljung gått för långt i sin iver att skydda riksintresset i innerstaden. Han anser att staden har en alltför restriktiv hållning mot balkonger mot gata och bara tillåter balkonger på slutna gårdar, för att värna det offentliga rummet och arkitekturen.
Detta är ett vanligt problem som balkongbyggarföretaget Fasteb ofta stöter på. De flesta av deras kunder är just boende i Stockholm, och det är ofta som deras uppdrag kör fast hos byggnadsnämnden. Å andra sidan har de så lång erfarenhet att de i förväg kan avråda en kund, då de vet hur utslaget ska bli. Är du intresserad av att bygga balkong, men osäker, kontakta www.fasteb.se för rådgivning.